Chứng nhận nhãn hiệu đứng đầu toàn cầu

Nhãn hiệu đứng đầu toàn cầu

 • Influential brands recognises and celebrates Asia’s Top Influential Brands, based on consumer preference and market insights. Influential brands go beyond providing a product or service, they are brands wiht high emotive capacity and are able to connect with their stakeholders.

Influential Brand ® công nhận và tôn vinh những thương hiệu có sức ảnh hưởng nhất Châu Á, dựa vào sự yêu thích của người tiêu dùng và sự thấu hiểu thị trường. Nhãn hiệu có sức ảnh hưởng vượt ra ngoài việc cung cấp một sản phẩm hoặc dịch vụ. Đó là những thương hiệu có khả năng truyền cảm cao và có thể kết nối mọi người.

 • Influential Brands position Top Brands in each industry across Asia. It is a mark of excellence, built on strong likability and trust

Influential Brand ® vinh danh các thương hiệu dẫn đầu trong từng ngành công nghiệp toàn khu vực châu Á. Đây là biểu tượng của sự xuất sắc được xây dựng trên sự yêu thích mạnh mẽ và tin cậy cao.

 • Influential brands platform is the top choice of Asia’s Top Brands as it focuses on :
 1. Thought Leadership
 2. Knowledge sharing
 3. Recognition
 4. Brand positioning

Nền tảng của Influential Brands ® là sự lựa chọn hàng đầu của những thương hiệu đứng đầu châu Á vì nó tập trung vào:

 1. Tư tưởng lãnh đạo
 2. Chia sẻ kiến thức
 3. Sự công nhận
 4. Định vị thương hiệu