Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2019

Cây nước nóng lạnh YL1335S-B

Thiết kế phím nhấn 3 vòi cấp nước: nóng + lạnh + thường. Khóa an toàn đối với vòi cấp nước nóng. Thiết...

Cây nước nóng lạnh YL1335S-W

Thiết kế phím nhấn 3 vòi cấp nước: nóng + lạnh + thường Khóa an toàn đối với vòi cấp nước nóng. Thiết...

Cây nước nóng lạnh JL1131S-RO

Máy lọc nước tích hợp cây nước nóng lạnh. 4 cấp lọc (PP+C+RO+C) tiết kiệm chi phí tối đa. Có đèn báo thay...

Cây nước nóng lạnh JL1131S-UF

Máy lọc nước tích hợp cây nước nóng lạnh. 4 cấp lọc (PP+C+UF+C) tiết kiệm chi phí tối đa. Có đèn báo thay...

Cây nước nóng lạnh YL1631S-W

Thiết kế bình chứa nước bên trên. Phím nhấn 3 vòi cấp nước riêng biệt: nóng + lạnh + thường. Khóa an toàn đối...

Cây nước nóng lạnh MYL1031S

Thiết kế bình chứa nước bên trên. Thiết kế 2 vòi cấp nước nóng + lạnh. Khóa an toàn đối với còi cấp...

Cây nước nóng lạnh YL1632S

Thiết kế bình chứa nước bên trên. Phím nhấn cho vòi cấp nước nóng + lạnh+ thường. Khóa an toàn đối với vòi...

Cây nước nóng lạnh YL1634S

Thiết kế bình chứa nước bên dưới. Phím nhấn 3 vòi cấp nước riêng biệt: nóng + lạnh + thường. Khóa an toàn đối...

Cây nước nóng lạnh YL1566S

Thiết kế bình chứa nước bên dưới. Phím nhấn 3 vòi cấp nước riêng biệt: nóng + lạnh + thường. Khóa an toàn đối...

Cây nước nóng lạnh YL1631S-B

Thiết kế bình chứa nước bên trên Phím nhấn 3 vòi cấp nước riêng biệt: nóng + lạnh + thường. Khóa an toàn đối...

Cây nước nóng lạnh MYL712 (IC)

Thiết kế bình chứa nước bên trên. Phím nhấn 3 vòi cấp nước riêng biệt: nóng, lạnh, thường. Khóa an toàn đối với...